מעבדות - מכון התעדה לבניה ירוקה

מכון התעדה לבנייה ירוקה – היחידה לבנייה ירוקה במעבדות מציעה שירותי התעדה לתקן 5281 לבניינים ירוקים. המכון פועל באמצעות בודקים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. שירותי ההתעדה לבנייה ירוקה במעבדות מתבצעים באופן מהיר, מקצועי ובאמצעות מערכות ניהול פרויקטים מתקדמות ל3 הגורמים – קבלן מבצע, מלווה בניה ירוקה מטעם הקבלן/יזם ובודק מוסמך מטעם המכון. מעבדות מלווה מאות פרויקטים בו זמנית וערוכה להעניק לך שירותי התעדה לפרויקטים שלך. היחידה לבנייה ירוקה במעבדות הינה חלק מקבוצת "מעבדות" אשר הינה מעבדה מוסמכת לבניין ותשתיות של הרשות להסמכת מעבדות ומעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה ובעלת מערכת איכות מהמחמירות בישראל.

 

צרו קשר עם מעבדות – מכון התעדה לבניה ירוקה | טלפון: 08-6792701 | אימייל: g[email protected]