קטגוריית בלוקים כוללת בלוקים למעטפת המבנה ובלוקי מחיצה לבנייה ירוקה העשויים בטון, בטון ואגרגטים קלים (כגון בלוקל רביד, טרמודן), בלוקי גבס, בלוקי בטון תאי מאושפר באוטוקלאב (כגון איטונג, אשקלית) ועוד. כל הבלוקים המוצגים בקטגוריה זאת בעלי תו / תקן ירוק ישראלי או שווה ערך מהעולם.

הקניית תו ירוק ניתנת לבלוקים אלו אך ורק במידה ועמדו במפרט ירוק המתייחס לתהליך הייצור בראיית מחזור חיים:
מקור חומר הגלם – מקורות שרשרת האספקה תועדו וניתן אישור בתוקף של מחצבות ואתרי כרייה מאושרים ומוכרים.
הוסרו חומרים מסוכנים ורעילים המוגדרים במפרט כגון חומרים המסווגים במשפטי סיכון (R-phrases), מתכות כבדות, חומרים אורגנים נדיפים ועוד בהתאם למפרט.
בלוקי המעטפת בעלי מוליכות תרמית משופרת מהנורמה.
נעשה מחזור של פסולת מתהליך הייצור.
הושתת נוהל אנרגיה במפעל להפחתת צריכת האנרגיה באופן מתמיד.
נעשה שימוש באריזות הניתנות למחזור והמכילות חומרים ממוחזרים.