פוסטים

יש לכם מוצר ירוק? מינהל הרכש הממשלתי רוצה לשמוע

מינהל הרכש הממשלתי והמשרד להגנת הסביבה מעוניינים לבחון פתרונות המסייעים לשיפור הביצועים הסביבתיים של הממשלה, כחלק מהמהלכים לעידוד חדשנות ולפיתוח מנגנוני דיאלוג עם השוק. להמשך קריאה