אילו מוצרים נחשבים ירוקים?

מוצרים אשר מידת פגיעתם בסביבה פחותה מאשר חלופות אחרות. למשל אינם רעילים, עשויים מחומר ממוחזר, שתהליך הייצור שלהם מבוקר ועוד.

אילו סוגי תקינה יש לחומרי בנייה ירוקים?

– תקני ניהול איכות במפעל – Iso14001
– תו ירוק למוצרים- Eco label
– LCA- life cycle analysis – ניתוח מחזור חיים
– EPD Environment Product Declaration- הצהרה סביבתית למוצר

אילו סוגי תו ירוק – ECOLABEL קיימים?

על פי ארגון ה- ISO קיימים שלושה סוגים של תוים ירוקים:
– סוג 1 – תו הנסמך על אימות של גוף שלישי מוסמך
– סוג 2 – אישור בהצהרה עצמי
– סוג 3 – תו הנסמך על אימות גורם שלישי ומציג את כימות המידע בהיבטים הסביבתיים ומבוסס ניתוח מחזור חיים

מהו LCA?

הערכת מחזור חיים היא למעשה חישוב של פליטות הפחמן המתרחשת בתהליך הייצור, ולארוך כל חיי המוצר עד סופו ומחולקת ל-4 שלבים עיקריים:
– שלב ייצור המוצר Upfront Carbon
– שלב השימוש במוצר Use Stage
– שלב סוף החיים End of Life Carbon
– מעבר למעגל החייםBeyond the Lifecycle

מהו EPD?

מסמך המציג בשקיפות את ההשפעות הסביבתיות שנבחנו ב LCA ואומתו על-ידי גורם צד ג’ מוסמך.
תהליך ה- EPD למעשה מייצר מסמך שבו מוצגים כל הנתונים
לגבי פליטות הפחמן המגולם וכן השפעות סביבתיות נוספות.
נשען על בסיס תקנים בינלאומיים- ISO14025
או EN15804

מהו פחמן מגולם (?(Embodied Carbon

סך פליטות הפחמן בחייו המלאים של מוצר או חומר גלם

אילו מכונים יודעים לבצע EPD?

ישנם מספר קטן של מכוני EPD בעולם ולרוב ההליך יקר.
לרשימת המכונים המאושרים לחצו כאן

מהו תו ירוק?

תו ירוק הוא תו המעיד כי המוצר או השירות הנושא אותו הינו בעל פגיעה מופחתת בסביבה בהשוואה למוצרים או שירותים המקבילים לו בשוק.
.
אילו מכונים מאושרים להסמכת מוצרים לתו ירוק- ECOLABEL?
ישנם תווים ירוקים (Eco-Labelling) שונים ומגוונים ברחבי העולם בהתאם לסוג המוצר או השירות המבוקש. בארגון ה-GEN, ארגון הגג העולמי של התקינה הירוקה תכלו למצוא רשימה חלקית של גופי תקינה מוכרים. לקישור לחצו כאן

מה תוקפו של התו הירוק?

ההיתר לסימון מוצר בתו ירוק ישראלי ניתן לשנה, ומסתיים עם תום השנה הקלנדרית. על יצרן המבקש תו ירוק לחתום על הסכם לפיו הוא מתחייב לעמוד בתוכנית פיקוח ומעקב.

האם קבלת התו הירוק / EPD / LCA כרוכה בתשלום?

סימון מוצר בתו הירוק או הסמכת EPD או ביצוע הליך LCA  כרוכה בתשלום הכולל את תהליך הבדיקה ואת הסכם הפיקוח.

מהו תו ירוק?

תו ירוק הוא תו המעיד כי המוצר או השירות הנושא אותו הינו בעל פגיעה מופחתת בסביבה בהשוואה למוצרים או שירותים המקבילים לו בשוק

אילו מכונים מאושרים להסמכת מוצרים לתו ירוק- ECOLABEL?

ישנם תווים ירוקים (Eco-Labelling) שונים ומגוונים ברחבי העולם בהתאם לסוג המוצר או השירות המבוקש. בארגון ה-GEN, ארגון הגג העולמי של התקינה הירוקה תכלו למצוא רשימה חלקית של גופי תקינה מוכרים. לקישור לחצו כאן

מהו תו ירוק ישראלי?

תו ירוק ישראלי הוא תו המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי (מת"י) בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. התו מעיד כי המוצר עומד בקריטריונים סביבתיים שנקבעו עבור מוצרים או שירותים מאותו סוג.

איך מזהים מוצר בעל תו ירוק?

על-גבי אריזה של מוצר בעל היתר תו ירוק יופיע לוגו של התו הירוק.

מהו מפרט לתו ירוק?

מפרט לתו ירוק משמש בסיס למתן אישור סימון מוצר בתו ירוק. המפרט הינו ייחודי למוצר מסוים (או לקבוצת מוצרים) ומגדיר קריטריונים סביבתיים עבורו.

למי מוענק תו ירוק?

תו ירוק מוענק למוצרים ולשירותים

מה הקשר בין התעדה ירוקה לבנייה ירוקה?

התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) מעניק ניקוד עבור שימוש במוצרי בנייה אשר בעלי EPD, LCA או מוצרים הנושאים תו ירוקישראלי או תו ירוק שמקורו באחת מהמדינות השייכות לארגון הOECD

מה המוטיבציה של חברה לקדם התעדה ירוקה למוצריה?

לחברה המייצרת או המייבאת מוצרים ירוקים לבנייה יש יתרון מובהק בשוק מהסיבות הבאות: 1. מוצריה בעלי פוטנציאל ניקוד בתקן הישראלי לבנייה ירוקה, אשר הפך להיות תקן מחייב באזורים רבים בישראל. 2.ניהול להפחתת סיכונים בריאותיים וסביבתיים בכל מחזור חייו של המוצר 3.העלאת ערך החברה ושיפור תדמיתה.

האם מוצר שחלק ממרכיביו בעלי תו ירוק הוא מוצר ירוק?

לא. תו ירוק חייב לחול על המוצר השלם ולא רק על חלקיו.