כל המוצרים, המערכות והטכנולוגיות המוצגים בקטלוג נבחרו בקפידה על מנת לסייע למתכננים בבחירת חלופות איכותיות לבנייה ירוקה.

להלן תנאי הסף לפרסום מוצרים בקטלוג תחת קטגורית "מערכות וטכנולוגיות תומכות בנייה ירוקה". תנאי הסף נקבעו ע"י ועדת היגוי מקצועית ואושרו בקונצנזוס רחב.

תת קטגוריות: אנרגיה ; מע' אקלום ; מים ; תאורה ; שלד ומעטפת

אנרגיה

סוג המוצרים בקטגוריה- מע' לייצור אנרגיה , מע' אנרגיה מתחדשת, מע' ומוצרים לחיסכון באנרגיה, אמצעי בקרה ומדידה, אביזרים תומכי אנרגיה מתחדשת, אביזרים ומוצרים תומכי התייעלות אנרגטית.

תנאי סף כללים

עמידה בתקן כללי מותאם מוצר. יש צורך להציג תקן ישראלי או לחילופין תקן רלוונטי מאחת ממדינות ה-OECD. למשל: פאנלים פוטו-וולטאים העומדים בת"י 61215 "מודולים פוטו-וולטאים העשויים תאי צורן גבישי לשימוש על פני כדור הארץ-מתן כשירות לתכן ואישור הטיפוס".

תנאי סף ממוקדי מערכת (נוסף על תנאי סף כלליים)

• מערכות לחימום מים – עמידה בת"י 579 " מערכות סולאריות לחימום מים קולטים שטוחים" על כל חלקיו, נצילות דודי השמש צריכה לעמוד בדרישות ת"י 401 "שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור: למים חמים ולזורמים מעבירי-חום בטמפרטורה גבוהה נוהל מקוצר" חלקים 1,2.
• פאנלים פוטו-וולטאים – פאנלים בעלי נצילות של מעל 14%.

מע' אקלום חימום, אוורור ומיזוג אוויר HVAC

סוג המוצרים בקטגוריה- מע' מיזוג אוויר מרכזית/מיני מרכזית, מזגנים, מאווררים, הסקות, אגירת חום, קור וחשמל, חימום, משאבות חום ועוד.

תנאי סף כללים

• עמידה בתו תקן כללי מותאם מוצר. יש צורך להציג תקן ישראלי או לחילופין תקן רלוונטי מאחת ממדינות ה-OECD. למשל: ת"י 994 חלק 1 מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.

תנאי סף ממוקדי מערכת (נוסף על תנאי סף כלליים)

• במזגנים בעלי תפוקת כח שווה או קטנה מ-18 KW – דירוג אנרגטי A+B או מערכות VRF ברמות SEER שעומדות בתנאי Eurovent ו- AHRI.
חובת עמידה בתקנות מקורות אנרגיה במזגנים- קישור.
להלן "רשימת מזגנים מאושרים על ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. מעודכן לתאריך 27/8/2014" – קישור.
• מערכות העושות שימוש בקררים (Refrigerants) מאושרים בעלי פוטנציאל התחממות גלובלית (GWP) נמוך מתוך הרשימה הבאה: פחמן דו חמצני, HFC-507A, HFC-410A, HFC-407C, HFC-404A, HFC-245fa, HFC-134A, HFC-23, פרופאן (Propane) , אמוניה (NH3).
• צ'ילרים- חובת עמידה בתקנות מקורות אנרגיה בצ'ילרים- קישור.
• מערכות בקרה – ויסות אוטומטי של מים מקוררים, בקרת זרימה משתנה במעגלים ראשיים ו/או משניים, בקרת רצף או מנועי מווסתי מהירות במתקן הקירור, בקרת טמפרטורה נפרדת במעגלים משניים, בקרת אנתלפיה (חייב לכלול שלוש מתוך החמש).
• מע' הסקה מרכזית- עמידה בת"י 1676 – "מתקני הסקה למים חמים" או מע' הסקה בעלות מקדם יעילות COP גדול או שווה ל-3.

מים

סוג המוצרים בקטגוריה- מע' ואביזרים חוסכי מים, מע' לטיפול במים, מע' לתיעול וניצול מים, אמצעי בקרה ומדידה ועוד.

תנאי סף כללים

עמידה בתו / תקן כללי מותאם מוצר. יש צורך להציג תקן ישראלי או לחילופין תקן רלוונטי מאחת ממדינות ה-OECD. למשל: ת"י 790 ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם.

תנאי סף ממוקדי מערכת (נוסף על תנאי סף כלליים)

• אביזרים ומע' הבאים במגע עם מים שפירים- עמידה בתקן ישראלי או לחילופין תקן רלוונטי מאחת ממדינות ה-OECD למוצרים הבאים במגע עם מי שתייה. למשל תקן NSF 61 האמריקאי.
• ברזים – ספיקה של מקסימום 6 ליטר לדקה ב-3 בר. יש להראות עקומות של ספיקות מים כנגד לחץ ולציין את מקור הבדיקה.
• מקלחים- ספיקה של מקסימום 9 ליטר לדקה ב-3 בר. יש להראות עקומות של ספיקות מים כנגד לחץ ולציין את מקור הבדיקה.
• מים אפורים- במערכות של מעל קוב ליממה- עמידה בטיוטת התקן למים אפורים* ת"י 6147 בכפוף להצהרת יצרן ; במערכות מתחת לקוב ביממה – המים המושבים יעמדו ברמת איכות שלישונית בכפוף להצהרת יצרן. * עד יציאתו הרשמית של ת"י 6147*.

תאורה

סוג המוצרים בקטגוריה – נורות חסכוניות באנרגיה, מע' ואביזרים לניהול תאורה, גופי תאורה ומע' תאורה מתקדמות, מע' למניעת סנוור, מע' ומוצרים תומכי תאורה טבעית ועוד.

תנאי סף

• גופי תאורה- נצילות אורית (Luminous efficiency) שווה או גדולה מ- 70% .
• גופי תאורה חוץ – מערכות תאורה מסוג Cut-off למניעת זיהום אור לילי.
• גופי תאורה -עמידה בתו / תקן/ תעודת בדיקה מלאה לגוף תאורה. יש צורך להציג אישור ישראלי או לחילופין אישור רלוונטי מאחת ממדינות ה-OECD. למשל : תקן Zhaga עבור גופי לד
• נורות בעלות מקדם מסירת צבע CRI של 80 ומעלה.
• סוגי נורות-

נורות מסוג מטאל הלייד (Metal Halide)- מינימום 80 לומן/וואט
נורות מסוג לד- מינימום 90 לומן/וואט לתאורת חוץ, מינימום 75 לומן/וואט לתאורת פנים
נורות מסוג פלואורסצנט ליניארי (Linear Fluorescent)- מינימום 85 לומן/וואט (דירוג אנרגטי A)
נורות מסוג פלואורסצנט לא ליניארי (Non-Linear Fluorescent)- מינימום 75 לומן/וואט (דירוג אנרגטי A)
נורות מסוג הלוגן (Halogen)- מינימום 20 לומן/וואט (דירוג אנרגטי C)

• אביזרי הפעלה ובקרה- עמידה בת"י 61347 על חלקיו- "אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות".

שלד ומעטפת

הערה: * קטגוריה זו מיועדת לקדם את שוק הבנייה לשימוש בטכנולוגיות בנייה בעלות יתרונות סביבתיים בולטים. כל המידע המוצג כאן באחריות היצרנים ובכפוף להצהרות יצרן. אין אנו אחראים על אופן היישום.*

תנאי סף

• עמידה בכל דרישות החוק.
• תקן ישראלי או תקן בינלאומי מוכר מאחת ממדינות ה-OECD. למשל: ת"י 2262 בתי קבע מתועשים למגורים.
• הצהרה רשמית של יצרן על ביצועים סביבתיים.
• טכנולוגיות בנייה המוכיחות יתרונות סביבתיים כגון: חיסכון במשאבים בשלב הבינוי (מים, אנרגיה, חומרים); שימוש בחומרים טבעיים בעלי אנרגיית ייצור נמוכה; חיסכון באנרגיה בשלב השימוש; הפחתת פסולת בינוי; קיצור זמן בינוי; הפחתת אבק ורעש באתר; יכולת פירוק או החלמה של חלקי המערכת בתום חיי המבנה.

המערכת עומדת בתנאי הסף?

פרסום מערכת באתר