סקירת השינויים בפרק חומרים בת"י 5281 גרסת 2016

לקראת הטמעתו של ת"י 5281, התקן הישראלי לבנייה ירוקה, בגרסת 2016 סקרנו בקצרה את השינויים שנעשו בפרק חומרים (פרק מספר 4).
ראשית, סיווג חומרי הבנייה לפי קטגוריות קיבל דגש בפתיח אשר כולל פירוט של חומרים רווחים בשימוש על פי הקטגוריות: חומרי שלד, חומרי גמר, חומרים למערכות וחומרי פיתוח. הרשימה מבוססת על המפרט הכללי לעבודות בנייה של משרד הביטחון (הספר הכחול). באתר הקטלוג ישנו סיווג של כל אחד מקטגוריות אלו בעמוד הבית תחת "תגיות על פי תקני בנייה ירוקה".
קישור הסיווגים: חומרי שלד | חומרי גמר | חומרים למערכות | חומרי פיתוח

4.1 חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק
בכדי לצבור ניקוד במאפיין זה יש להוכיח כי נעשה שימוש בחומרים עיקריים בעלי תו ירוק מסוג I מתוך כל ארבעת הקטגוריות של רכיבי הבניין.
נוסף המושג חומר עיקרי – חומר או מוצר המצויים בבניין בכמות גדולה, ז"א לפחות ב-75% מהשטחים הרלוונטיים בבניין למוצר הספציפי. לדוגמה: שטח לריצוף של 1200 מ"ר . שימוש בריצוף מסוג גרניט פורצלן בעל תו ירוק ב- 900 מ"ר מכלל הרצפה מהווה 75% (900/1200=0.75) ולכן נחשב כחומר עיקרי.
החישוב כבר לא נעשה באחוזים כפי שהיה בגרסת 2011, אלא לפי מספר חומרים עיקריים כאשר חמישה חומרים זה תנאי סף ומעבר ל-10 חומרים מוענק ניקוד.  באתר הקטלוג ישנו פילוח של חומרים ומוצרים בעלי תו ירוק. הנה הקישור

4.2 חומרים ממוחזרים
מטריצת הניקוד במאפיין זה מחולקת לאחוזי חומרים ממוחזרים 10% ו-20% ולמספר החומרים הממוחזרים 2 או 4. ניקוד עבור 10% אינו מוגבל לקטגוריות חומרים, ניקוד עבור 20% דורש לעמוד ב- 2 מתוך 4 קטגוריות חומרי הבנייה לפחות.
במוצרים בעלי תכולה ממוחזרת באופן חלקי – ערך התכולה הממוחזרת נקבע בחישוב אחוז התכולה הממוחזרת מסך כל המשקל או הנפח הכולל של המוצר. בפרויקטים של שיפוץ ניתן להוסיף בחישובים רכיבים קיימים ולצבור ניקוד עבורם.
מאפיין זה קרוב למאפיין 4.6 חומרים בשימוש חוזר. על המעריך לבחון באיזה מאפיין יותר מתאים לצבור את הניקוד. לא יתקבל כפל ניקוד.
באתר הקטלוג ישנו פילוח של חומרים ומוצרים ממוחזרים. בחלק מן המוצרים קיימת הצהרת יצרן על שימוש בחומרים ממוחזרים. הנה הקישור

4.3 חומרים ומוצרים מקומיים
במאפיין זה נדרש תו מיוצר בישראל . הניקוד ניתן ל-10 או 15 חומרים עיקריים ב- 2 מתוך 4 קטגוריות חומרי הבנייה. בפרויקטים של שיפוץ – בהם הרכיבים הקיימים נשמרים, ניתן להוסיף בחישובים לצורך הערכה גם את הרכיבים הקיימים.
מידע אודות חברות בעלות תו מיוצר בישראל ניתן למצוא באתר מיוצר בישראל כולל קטלוג מוצרים בעלי תו מיוצר בישראל- הנה הקישור 
באתר הקטלוג ישנו פילוח של חומרים ומוצרים מקומיים. הנה הקישור
יש לציין כי לא לכל היצרנים המקומיים יש תו מיוצר בישראל. חשוב לעודד את היצרנים להרשם לתו – מדובר בהליך פשוט, מהיר וללא עלות.

4.4 חומרים ממקור אחראי
בגרסה הקודמת די היה באסמכתאות המעידות כי מקור החומרים והמוצרים אשר שימשו לבנייה הוא בספקים מאושרים על ידי אחד או יותר מהתקנים המוזכרים. בגרסה הנוכחית, יש להוכיח כי לחברה היצרנית יש מערכת ניהול סביבתי, מאושרת על ידי גוף שלישי, העומדת בדרישות התקן ת"י 14001.
וגם אחד משני אלה: יוכח שלחברה היצרנית יש מערכת ניהול אחריות חברתית, מאושרת על ידי גוף שלישי, העומדת בדרישות התקן הישראלי או בדרישות AA 1000 או בדרישות SA 8000 או בדרישות ת"י 10000 או בדרישות מדד "מעלה". ת"י 18001 אינו עונה כעת על הדרישה.
או- יוכח שלחברה היצרנית יש מערכת ניהול אנרגיה, מאושרת על ידי גוף שלישי, העומדת בדרישות ת"י 50001.
במידה ומדובר במוצרי עץ למיניהם יתקבל אישור של עץ מיערות מנוהלים כגון FSC ו-PEFC . במקרה זה, יש להמציא אישור הכולל גם ניהול יערות (FM) וגם שימוש שרשרת ההספקה (COC). לקבלת ניקוד במאפיין זה יש לבחור חומר עיקרי אחד מכל אחת מקטגוריות החומרים.

4.5 ניתוח מחזור חיים
במאפיין זה יש להוכיח כי החברה היצרנית ערכה ניתוח מחזור חיים לַחומרים לפי תקנים כגון ת"י 14025 או/וגם ת"י 14040. לצבירת ניקוד במאפיין יש לבחור חומרים עיקריים שנערך עבורם ניתוח מחזור חיים משתי קטגוריות שונות של חומרי בנייה או משני יצרנים שונים, לפי המדרג של 2, 4 ו-6 חומרים.
באתר הקטלוג ישנו פילוח של חומרים בעלי ניתוח מחזור חיים. הנה הקישור

4.6 חומרים בשימוש חוזר
במאפיין זה יש להוכיח כי נעשה שימוש חוזר בחומרים שהינם מרכיבים קונסטרוקטיביים (כגון: קירות, רצפות, תקרות) ולא קונסטרוקטיביים (כגון: רעפים, דלתות, חלונות, ריצוף) ב 60% לפחות מחומר אחד (מבניין קיים או מבניין במגרש אחר), בבניין המתוכנן או בהעברה לאתר אחר. לא יינתן כפל ניקוד על מוצרים העונים על מאפיין 8.1 מחזור, שימוש חוזר וסילוק של פסולת בנייה ועודפי עפר או על מאפיין 4.2 חומרים ממוחזרים.

4.7 חיפוי וריצוף הבניין שלא באבן טבעית
ניקוד יינתן לפרויקטים בהם החומרים לריצוף ולחיפוי בחוץ (בחזיתות ובפיתוח) החומרים לריצוף ולחיפוי בחללי הפנים לא יהיו מאבן טבעית.

 

לחלקי התקן באתר מת"י לחצו כאן

סקירה: לירון דן