קבוצת אלטקו

הקבוצה מתמחה בתכנון אסטרטגיות עסקיות להתייעלות אנרגטית ותפעול מערכות לחיסכון בעלויות ובצריכת אנרגיה.
בין היתר מתמקדת הקבוצה בנושאים הבאים:
– התייעלות אנרגטית – ביצוע סקרי אנרגיה ומתן שירות ממונה אנרגיה.
– ליווי לקבלת מענקים וגיוסי אשראי – התאמת הפתרון המימוני המיטבי לרבות הגשה למענקים ממשלתיים שונים אשר מתפרסמים מעת לעת.
– ייעוץ להקמת מערכות סולאריות – בחינת החלופות ותכנון מיטבי של הקמת מערכות להפקת אנרגיה והתאמה לצרכי הלקוח.
– ציי רכב חשמליים – התאמת הפתרון המיטבי למעבר לציי רכב חשמליים והתקנת עמדות טעינה.

אתר: קבוצת אלטקו | אימייל: info@altecog.com | טלפון: 052-6383787