עתר פרידמן

יועצת סביבה וקיימות | מלווה בניה ירוקה | מנהלת פרויקטים

טלפון : 054-7895954 | צרו קשר עם עתר פרידמן