שם היצרן: קירוסקאי פלבם
אתר: www.kiroskay.co.il
אימייל: kpinfo@kiroskay.co.il
טלפון: 03.653.3333