פרופ' בני ראובן לוי

אדריכלות ואורבניזם בני קיימא – תכנון, עיצוב, יעוץ והוראה.

טלפון : 04-8522049 | צור קשר עם פרופ' בני ראובן לוי

קונאטוס דיזיין

קונאטוס דיזיין היא חברת תכנון וייעוץ המתמחה בתכנון עירוני -מערכתי, תכנון אסטרטגי בר-קיימא, ותהליכים שיתופיים. הייחוד שלנו מתבטא ביכולת לשלב בין תהליכי תכנון רב-שכבתיים לתהליכי שיתוף ציבור. יש לנו ניסיון עבודה בפרויקטים שונים בארץ, באנגליה ובהודו הכוללים: תכנון מתארי, תב"עות, תכנון פרוגרמטי, תכנון שכונות אקולוגיות, אדריכלות, ושיתוף הציבור בתכנון.

קונאטוס דיזיין |  טלפון: 077-2103947info@conatusdesign.com

תו אדריכלים

בתהליך העבודה הקבוצתי, הכורך יחדיו תכנון וביצוע, נעשה שימוש במגוון תחומי העיסוק של חברי הקבוצה במגמה ליצור בכל עבודה חוויה רחבת היקף. זאת תוך שימת דגש על התייחסות לחלל הנתון על הקשריו הפיזיים והתרבותיים ומתוך כוונה לעודד את הזיקה לערכי טבע וסביבה.

טלפון: 04-8242193 | תו אדריכלים | tav@tavgroup.com