דריה מהנדסי בריאות

החברה עוסקת בייעוץ קרינה בעל היתר למתן שירות למדידות קרינה אלמ"ג, עוסקים במזעור החשיפה לשדות מגנטיים ותומכים בגישה של עיצוב סביבה בריאה החל משלב התכנון לבנייה חדשה.

טלפון : 050-510-5050| דריה מהנדסי בריאות |  daniel@darya.biz