חומר ממוחזר טרום צריכה

Pre-Consumer Material /Post Industrial Material
חומר שנאסף מזרם הפסולת במהלך תהליך הייצור. חומר ממוחזר טרום צריכה אינו כולל חומר שעבר עיבוד חוזר באותו תהליך הייצור. (ISO14021:1999)