תוכן ממוחזר

מוצר או אריזה המכילים תוכן ממוחזר ביחס למסה הכוללת שלהם. תוכן ממוחזר כולל חומר ממוחזר טרום צריכה וחומר ממוחזר לאחר צריכה. (ISO14021:1999)