לייף סייבר פתרונות

חברת לייף סייבר פתרונות קרינה מובילה את תחום הבדיקות והפתרונות למפגעי איכות הסביבה באופן כללי ולנושא הקרינה האלקטרומגנטית בפרט. החברה מתמחה בסימולציות לחיזוי קרינה למבנים בתכנון ומפרטים הנדסיים לביצוע מיגון לקרינה. החברה עורכת בדיקות קרינה בתחומי ה- ELF וה- RF מול חברות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. ספק ויועצים של משרד הביטחון בתחום כולל רמת סיווג ביטחוני גבוה. בין לקוחותינו מגוון רחב של חברות גדולות, בתי חולים, מוסדות אקדמאים ועוד. בנוסף, החברה מספקת של ציוד מדידת קרינה.

לייף סייבר פתרונות קרינה | טלפון: 03-644-4486 / 052-3807350 |  gal@life-saver.co.il