יאיר מדידות ובדיקות קרינה

יאיר מדידות ובדיקות קרינה הינה חברה העוסקת בליווי פרוייקטים בתכנון ובביצוע בהיבט בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בין היתר: טיפול בהוצאת היתרי הקמה, הפעלה של מערכות חשמל מול היחידות הסביבתיות והמשרד להגנת הסביבה. אפיון וחיזוי אנליזת שטף מגנטי עתידית, ביצוע מפרטים הנדסיים להפחתת הקרינה וביצוע מדידות קרינה בתדרי חשמל ותדרי סלולאר ,בעל רישיוניות RF+ELF.

יאיר מדידות ובדיקות קרינה | טלפון: 052-4218154 | yairkrina@gmail.com