קטגורית שלד ומעטפת לבנייה ירוקה מיועדת לקדם את שוק הבנייה לשימוש בטכנולוגיות בנייה בעלות יתרונות סביבתיים בולטים כגון הפחתת זיהום רעש באתר, הפחתת זיהום אבק באתר, קיצור זמן הבנייה, הפחתת כמות החומרים בשימוש , הפחתת כמות פסולת הבנייה, הפחתת שינוע, שיפור איכות הבידוד של המבנה ועוד.