מכשירי מדידה לקרינה אלקטרומגנטית, מערכות לטיהור אוויר ועוד