קטגורית מים לבנייה ירוקה כוללת מע' ואביזרים חוסכי מים, מע' לטיפול במים, מע' לתיעול וניצול מים, אמצעי בקרה ומדידה של צריכת מים ועוד. כל המוצרים המופיעים בקטגוריה זאת עומדים בתו / תקן מוכר מאחת ממדינות ה-OECD.