חומרים ומוצרים מקומיים הינם חומרים ומוצרים (כולל מערכות וטכנולוגיות) שנכרו ו/או הושבו חזרה לייצור ו/או פותחו ו/או עובדו בישראל.
שימוש בחומרים ומוצרים מקומיים משפר את הקיימות של הפרויקט דרך צמצום מרחקי השינוע ובעקבות כך הפחתת פליטות גזי חממה.
כמו כן, מוצרים שיוצרו בישראל מחזקים את הכלכלה המקומית ומבטיחים יותר מקומות תעסוקה לתושבים.