קטגורית חומרים ממוחזרים כוללת חומרים ומוצרים לבנייה ירוקה העומדים בדרישות ISO14021 להצהרה סביבתית עצמית (תו ירוק מסוג II). ישנם מינוחים שונים של חומרים ממוחזרים כגון חומר ממוחזר, תוכן ממוחזר, חומר ממוחזר טרום צריכה (Pre-Consumer Material /Post Industrial Material) וחומר ממוחזר לאחר צריכה (Post-Consumer Material). המוצרים המוצגים כאן בעלי תכולת מינימום של 20% חומר ממוחזר ומיוצרים במפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת ו/או עומדים בדרישות מדריך להצהרות סביבתיות מהימנות.