• תו תקן ירוק
 • מקומי
 • ממוחזר
 • מקור אחראי
 • LCA
 • EPD

תעלת שתילה מבית איטונג היא הפתרון הטוב ביותר עבור העץ, התומך בהתפתחות מערכת שורשים בריאה ותקינה, ומאפשר התפתחות עצים בוגרים חסונים יציבים ובריאים בעלי נוף היותר נוכחות משמעותית חזות בריאה וירוקה ומתן צל חיוני למשתמשי הרחוב. על מנת להבטיח את התפתחותו התקינה של העץ ויצירת הצללה משמעותית של השבילים יש לאפשר לשורשי העץ מרחב התפתחות בתת הקרקע. ומנגד, נדרש להבטיח חוזק מבני עבור תשתיות הדרך בסביבת העץ לתמיכה בשביל האופניים, מסיעות הכביש, המדרכות וכו'.

 • רשימת תגיות:

 • פיתוח
+ מידע טכני
+ שאלו את היצרן

  פרסום מוצרים באתר

  פרסום מוצרים באתר