• תו ירוק
 • מקומי
 • ממוחזר
 • מקור אחראי
 • LCA
 • EPD

בזכות מאמצי הפיתוח של אגף טכנולוגיה ומחלקת איכות הסביבה של הקבוצה בוצע הליך ניתוח מחזור חיים (Life Cycle Analysis) LCA מלא המקנה לרוב המוצרים המיוצרים ע”י רדימיקס סימן EPD רשום, ומציב אותה כיצרן הבטון היחידי בתחום הבנייה העומד בדרישות תקנים בינלאומיים מתקדמים.

 • רשימת תגיות:

 • שלד
+ מידע טכני
+ שאלו את היצרן

  פרסום מוצרים באתר

  פרסום מוצרים באתר