• תו ירוק
 • מקומי
 • ממוחזר
 • מקור אחראי
 • LCA
 • EPD

Controlled Low Strength Materials תערובת בעלת חוזק מבוקר נמוך למילוי

 • רשימת תגיות:

 • שלד
+ מידע טכני
תקני איכות למפעל תקן ISO 9001:2018
קישור לסעיפים בתקן 5281 4.1: שימוש בחומרים ומוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה 4.2: שימוש בחומרים ממוחזרים 4.3: שימוש בחומרים מקומיים 4.4: שימוש בחומרים ממקור אחראי 4.5: ניתוח מחזור חיים
יתרונות סביבתיים/ מיצוי חומרי גלם הקטנת השימוש במילוי קרקע חוזר על ידי כליאת אוויר בחומר והגדלת הנפח מילוי מהודק לכיסוי צנרת, תעלות, מיכלים, בורות ועוד שיפור קיימות ע
יתרונות סביבתיים/ בינוי הגדלת תפוקות עבודה לעומת הידוק קרקע
יתרונות סביבתיים/ תרחיש סוף חיים ניתן למחזר אגרגטים לשימוש חוזר
מקדם החזר קרינה (SRI או אלבדו)
מוליכות תרמית
סיווג בשריפה A1
שימושים אפשריים מילוי קרקע
ברק
אחוזי שקיפות
גדלים ומידות מסופק לפי דרישת נפח
תו ירוק מיוצר בישראל
תקנים ייעודיים 1513: בטון קל לשימושים לא מבניים
קישור לסעיפים בתקן LEED
יתרונות סביבתיים/ תהליך הייצור שימוש באגרגט ממוחזר מתעשיית הבניה , קיטון בחומרי מחצבה
יתרונות סביבתיים/ תחזוקה ותפעול חפירה בנקל לחישוף קווי צנרת ותקשרות
ארץ ייצור ישראל
התנגדות תרמית אופיינית
ערך ספיגת קול
ערך VOC
צורה
טקסטורה
צבעים
טווח מחירים
+ שאלו את היצרן

  פרסום מוצרים באתר

  פרסום מוצרים באתר