• תו ירוק
 • מקומי
 • ממוחזר
 • מקור אחראי
 • LCA
 • EPD

עמידות משופרת בסביבה ימית

 • רשימת תגיות:

 • שלד
+ מידע טכני
תקני איכות למפעל תקן ISO 9001:2018
קישור לסעיפים בתקן 5281 4.1: שימוש בחומרים ומוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה 4.3: שימוש בחומרים מקומיים 4.4: שימוש בחומרים ממקור אחראי 4.5: ניתוח מחזור חיים
יתרונות סביבתיים/ מיצוי חומרי גלם מתאים ליציקת אלמנטים החשופים לתנאי סביבה אגרסיביים בסביבת מי ים הפחתת פליטת פחמן כתוצאה משימוש בצמנט סיגים
יתרונות סביבתיים/ בינוי הקטנת חום הידרציה באלמנט מאפשרת יציקת אלמנטים רבי נפח
יתרונות סביבתיים/ תרחיש סוף חיים ניתן למחזר אגרגטים לשימוש חוזר
מקדם החזר קרינה (SRI או אלבדו)
מוליכות תרמית 2
סיווג בשריפה A1
שימושים אפשריים יציקות בטון מבני בסביבה ימית
ברק
אחוזי שקיפות
גדלים ומידות מסופק לפי דרישת נפח
תו ירוק מיוצר בישראל
תקנים ייעודיים 466 : חוקת הבטון עקרונות כללים , 118: בטון דרישות תפקוד ויצור
קישור לסעיפים בתקן LEED
יתרונות סביבתיים/ תהליך הייצור שימוש באגרגט ממוחזר מתעשיית הבניה
יתרונות סביבתיים/ תחזוקה ותפעול עמידות הבטון לאגרסיביות סביבה גבוהה וחיי מבנה ארוכים
ארץ ייצור ישראל
התנגדות תרמית אופיינית
ערך ספיגת קול
ערך VOC
צורה
טקסטורה
צבעים
טווח מחירים
+ שאלו את היצרן

  פרסום מוצרים באתר

  פרסום מוצרים באתר