SAKRET JF 930

רובה אקרילים למילוי מישקים

תרמוקיר
 • תו תקן ירוק
 • מקומי
 • ממוחזר
 • מקור אחראי
 • LCA
 • EPD

רובה אקרילים למילוי מישקים מתאימה במיוחד ל"חדרים רטובים" ולבריכות מהירת התקשרות, ניתנ לדריכה 2-3 שעות לאחר גמר היישום גוונים עמידים לאורך זמן עמידה לעובש ופטריות קלה לניקוי ודוחה לכלוך

 • רשימת תגיות:

 • גמר
+ מידע טכני
תקני איכות למפעל 45001, 9001, 14001, 50001
קישור לסעיפים בתקן 5281 תו ירוק, מיוצר בישראל, מקור אחראי, EPD
יתרונות סביבתיים/ מיצוי חומרי גלם EPD
יתרונות סביבתיים/ תרחיש סוף חיים EPD
שימושים אפשריים מילוי מישקים
תו/תקן ירוק 45606
ארץ ייצור ישראל
ערך VOC פחות מ2 %
צבעים ע"פ מניפת גוונים תרמוקיר
+ שאלו את היצרן

  פרסום מוצרים באתר

  פרסום מוצרים באתר