דודו רוזנבלום - שדות אנרגיה

שדות אנרגיה, להתייעלות בצריכת אנרגיה ומים, הוקמה מתוך זיהוי הפוטנציאל האדיר להתייעלות ברשויות המקומיות, ,תעשיה, מרכזי המסחר והעסקים. סל השירותים אותם אנו מציעים ללקוחותינו ברשויות: התייעלות מעשית – ליווי וייעוץ צמוד לארגון, מיפוי ותכניות – איפיון צרכני אנרגיה, סקרי אנרגיה, תכניות עבודה, תקציבים ומכרזים – גיוס תמיכות ותקציבים (קולות קוראים, מכרזים), העברת ידע – הדרכות/הרצאות , איפיון מערכות ופיקוח קבלנים , בקרת צריכה – ניתוח והפקת תובנות, ליווי ת"י בניה ירוקה – ליווי פרוייקטים לקבלת ת"י

דודו רוזנבלום – שדות אנרגיה | טלפון: 052-4663301 | sadot.energy@gmail.com