TRUE ייצור ללא פסולת

אתגרי השעה מחייבים יצרנים לפתח מוצרים ושירותים תוך התחשבות במחזור החיים השלם של המוצר "מעריסה לעריסה", שלא כמו שנהוג בתרבות הצריכה המערבית הבזבזנית "מעריסה לקבר".

פרקטיקות שונות כמו תו ירוק מסוג III כגון LCA או EPD כבר נהוגים ומחלחלים בקרב ארגונים ותאגידי ייצור המשפיעים על הכלכלה העולמית כולה.

כחלק מהעשייה לעבר ייצור מועיל יותר, חכם יותר, ללא תוצרי לוואי הכוללים פסולת, זיהומי אוויר, מים ואדמה וכל ההשפעות השליליות המתלוות לכך ומשפיעות ישירות על בריאות האדם וסביבתו, פיתחה המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה את כלי הערכה TRUE Zero Waste.

כלי הערכה זה מעודד עיצוב מחדש של מחזורי החיים של מוצרים תוך התחשבות מעמיקה בבחירת חומרי הגלם, בייצור ובתפעול. כלי זה שייך לארגון הGBCI ומהווה תקן משלים עבור LEED למבנים.

כלי הערכה TRUE מאפשר לארגון להגדיר ולעמוד ביעדי אפס פסולת, דרך הפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה וע"י כך לתרום משמעותית לבריאות הציבור וסביבתו.

לחצו לאתר TRUE

לחצו למידע על פרויקטים נבחרים

לחצו למידע על שיטת הדירוג

לחצו למדריך המלא