קטגוריית דבקים לבנייה ירוקה כוללת דבקים לאריחים, דבקים לפרקטים, חומרי מילוי מישקים ודבקים המתחברים לחומרים שונים כגון פלסטיק ומתכות. כל הדבקים המוצגים בקטגוריה זאת בעלי תו / תקן ירוק ישראלי או שווה ערך מהעולם.

הקניית תו ירוק ניתנת למוצרים אלו אך ורק במידה ועמדו במפרט ירוק המתייחס לתהליך הייצור בראיית מחזור חיים. למשל:
דבקים בהם הוגבלו חומרים אורגניים נדיפים (VOC's) בהתאם לסוג הדבק ומטרתו- Low VOC's ואף Zero VOC's, דבקים בהם הוסרו חומרים מסוכנים ורעילים המוגדרים במפרט, שקיפות יצרן- על גבי האריזה נכתבו הוראות שימוש ואזהרה מפורטות, ועוד.