המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ע"ר הוקמה בשנת 2007 כמוסד ללא מטרות רווח במטרה להוביל למרחב בנוי בר קיימה בישראל, בו חברים באופן ייחודי המגזר העסקי, גורמי ממשל והאקדמיה לצד ארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים מובילים. כוחה של המועצה ב"ביחד"– קידום נושא הבנייה הירוקה מתוך שותפות של כלל בעלי העניין ליצירת שינוי אמיתי ומהותי בשוק הבנייה והפיתוח בישראל, תוך איזון בין האינטרסים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים.

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה פועלת באמצעות פלטפורמה בין- מגזרית לשינוי, המבוססת על קואליציה רחבה, דמוקרטית, שקופה ותכליתית. המועצה הישראלית חברה במועצה העולמית לבנייה ירוקה (WorldGBC) שהינה ארגון בינלאומי הקיים במעל ל-100 מדינות.

המועצה לבנייה ירוקה פועלת לקידום תחום הבנייה הירוקה בישראל באמצעות כתיבה ופרסום של מחקרים המהווים בסיס לקידום מדיניות ופרקטיקה תומכת בנייה ירוקה, באמצעות בית הספר לבנייה ירוקה הפועל להפצת ידע מקצועי לקהלים שונים במסגרת קורסים, הכשרות, ימי עיון, כנסים וסיורים, ובאמצעות ה"קטלוג"- מאגר המוצרים לבנייה ירוקה ככלי אינטרנטי מקיף ומפורט לשימושם של אנשי המקצוע בתחום הבנייה.

לאתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה לחץ כאן