תו ירוק הוא תו המעיד כי המוצר או השירות הנושא אותו הינו בעל פגיעה מופחתת בסביבה בהשוואה למוצרים או שירותים המקבילים לו בשוק.

תו ירוק ישראלי הוא תו המוענק על ידי מכון התקנים הישראלי (מת"י) בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה.התו מעיד כי המוצר עומד בקריטריונים סביבתיים שנקבעו עבור מוצרים או שירותים מאותו סוג.

על-גבי אריזה של מוצר בעל היתר תו ירוק יופיע לוגו של התו הירוק.

מכון התקנים הישראלי הוא היחיד אשר מאושר להסמיך מוצר או שירות לתו ירוק בישראל.

עליך לפנות למנהלת תו ירוק במכון התקנים הישראלי. לקישור לחץ כאן

ההיתר לסימון בתו ירוק ישראלי יוענק למוצר או לשירות העומד בדרישות הבאות:

א. תהליך הייצור שלו אינו פוגע משמעותית באדם ובסביבה.

ב. המוצר או השירות תואם למפרט הירוק החל עליו.

ג. המוצר או השירות עומד בכל תקן ותקנה אחרת החלים בדין על אותו מוצר.

ד. המפעל המייצר את המוצר או ספק השירות עומד בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

ה. למפעל המייצר או לספק השירות יש מערכת איכות מאושרת כגון ת"י 9001 ISO או דומה לה.

למסמך הרשמי "כללים להענקת היתרים ל"תו ירוק" למוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה" לחץ כאן

מפרט לתו ירוק משמש בסיס למתן אישור סימון מוצר בתו ירוק. המפרט הינו ייחודי למוצר מסוים (או לקבוצת מוצרים) ומגדיר קריטריונים סביבתיים עבורו.

תו ירוק מוענק למוצרים ולשירותים.

התקן הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) מעניק ניקוד עבור שימוש במוצרי בנייה אשר נושאים תו ירוק ישראלי או תו ירוק שמקורו באחת מהמדינות השייכות לארגון ה-OECD.

לחברה המייצרת או המייבאת מוצרים ירוקים לבנייה יש יתרון מובהק בשוק מהסיבות הבאות: 1. מוצריה בעלי פוטנציאל ניקוד בתקן הישראלי לבנייה ירוקה, אשר בהדרגה הופך להיות תקן מחייב באזורים רבים בישראל. 2.ניהול להפחתת סיכונים בריאותיים וסביבתיים בכל מחזור חייו של המוצר 3.העלאת ערך החברה ושיפור תדמיתה.

לא. תו ירוק חייב לחול על המוצר השלם ולא רק על חלקיו.

ההיתר לסימון מוצר בתו ירוק ישראלי ניתן לשנה, ומסתיים עם תום השנה הקלנדרית. על יצרן המבקש תו ירוק לחתום על הסכם לפיו הוא מתחייב לעמוד בתוכנית פיקוח ומעקב.

סימון מוצר בתו הירוק כרוך בתשלום הכולל את תהליך הבדיקה ואת הסכם הפיקוח.

ישנם תווים ירוקים (Eco-Labelling) שונים ומגוונים ברחבי העולם בהתאם לסוג המוצר או השירות המבוקש. בארגון ה-GEN, ארגון הגג העולמי של התקינה הירוקה תכלו למצוא רשימה חלקית של גופי תקינה מוכרים. לקישור לחץ כאן

במידה ויש לכם מוצר/ שירות בעל תו ירוק ממקור אחר אנא צרו עימנו קשר לבחינת הנושא.