קטגוריית טייחים לבנייה ירוקה כוללת תערובות טיח מתועש, דבק לאריחים, רובה לאריחים, ציפוי גמר דקורטיבי, טיט לריצוף, מדה, טיח אקוסטי, טיח תרמי ועוד. כל הטייחים המוצגים בקטגוריה זאת בעלי תו / תקן ירוק ישראלי או שווה ערך מהעולם.

הקניית תו ירוק ניתנת למוצרים אלו אך ורק במידה ועמדו במפרט ירוק המתייחס לתהליך הייצור בראיית מחזור חיים:
מקור חומר הגלם – מקורות שרשרת האספקה תועדו וניתן אישור בתוקף של מחצבות ואתרי כרייה מאושרים ומוכרים.
הוסרו חומרים מסוכנים ורעילים המוגדרים במפרט כגון חומרים המסווגים במשפטי סיכון (R-phrases), מתכות כבדות, חומרים אורגנים נדיפים ועוד בהתאם למפרט.
נעשה מחזור מלא של פסולת מתהליך הייצור.
הושתת נוהל אנרגיה במפעל להפחתת צריכת האנרגיה באופן מתמיד.
נעשה שימוש באריזות הניתנות למחזור והמכילות חומרים ממוחזרים.