קטגוריית צבעים וציפויים לבנייה ירוקה כוללת צבעי חוץ ופנים, צבעים דקורטיביים לקירות, צבעים ולכות לעץ ולמתכת ועוד. כל הצבעים והציפויים המוצגים בקטגוריה זאת בעלי תו / תקן ירוק ישראלי או שווה ערך מהעולם.

הקניית תו ירוק ניתנת למוצרים אלו אך ורק במידה ועמדו במפרט ירוק המתייחס לתהליך הייצור בראיית מחזור חיים:
הגבלת חומרים אורגניים נדיפים (VOC's) בהתאם לסוג הצבע ומטרתו- Low VOC's
הוסרו חומרים מסוכנים ורעילים המוגדרים במפרט כגון חומרים המסווגים במשפטי סיכון (R-phrases), מתכות כבדות ועוד בהתאם למפרט.
נעשה שימוש באריזות הניתנות למחזור והמכילות חומרים ממוחזרים.