קטגורית אנרגיה לבנייה ירוקה כוללת מע' לייצור אנרגיה , מע' אנרגיה מתחדשת, מע' ומוצרים לחיסכון באנרגיה, אמצעי בקרה ומדידה של אנרגיה, אביזרים תומכי אנרגיה מתחדשת, אביזרים ומוצרים תומכי התייעלות אנרגטית ועוד. כל המוצרים המופיעים בקטגוריה זאת עומדים בתו / תקן מוכר מאחת ממדינות ה-OECD.