התייעלות אנרגטית מתייחסת לשלל פעולות שמטרתן להביא לידי חיסכון באנרגיה ולצמצום השפעות שליליות הנלוות לשימוש באנרגיה. תהליך התייעלות אנרגטית במבנה מתחיל בדרך כלל בביצוע של סקר מצב קיים הממפה את דפוסי הצריכה הקיימים ומסייע לאתר נקודות פוטנציאליות לחסכון באנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה. תהליך התייעלות אנרגטית עשוי לכלול פעולות שונות וביניהן: החלפת גופי תאורה לגופים עם נורות בעלות נצילות אנרגטית גובה כגון LED או T5, החלפת מערכות מיזוג האוויר למערכות בעלות דרוג אנרגטי גבוה, התקנת חיישני נוכחות לשליטה על המיזוג והתאורה, מתג מרכזי לכיבוי ראשי של החשמל כדי למנוע בזבוז חשמל כאשר מכשירי חשמל נמצאים במצב המתנה (standby) וצורכים אנרגיה מבלי שאנו מודעים לכך, הקפדה על בידוד המעטפת החיצונית של המבנה ומניעת גשרי קור ועוד.

למילוי טופס התעניינות בסדנאות התייעלות אנרגטית לחצו כאן