קטגורית מיקור אחראי של חומרים כוללת מוצרים שיוצרו במפעלים בעלי מערכת לניהול סביבתי ו/או חברתי, בעלי אחד מתקני האיכות הבאים: ISO14001 / OHSAS18001 / SA8000 / AA1000 / ISO50001 / ISO10000 / מדד מעלה.