שם המשווק: סנו פרופשונל
אתר: www.sanopro.co.il
אימייל: sanopro@sanopro.co.il
טלפון: 04.610.6100