חומר ממוחזר

חומר שעבר עיבוד חוזר ע"י השבה (Recovered/reclaim) לתהליך ייצור ומשם למוצר סופי או לחלק ממוצר סופי. (ISO14021:1999)