רשימת מוצרים עבור קבלני בנייה אשר בונים מבנים העומדים בתקן הישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281.
רשימת המוצרים מטרתה להקל על קבלנים, מנהלי פרויקטים, אנשי רכש ויזמים אשר מחפשים מוצרים בעלי תו /תקן ירוק, מוצרים מקומיים, מוצרים ממקור אחראי, מוצרים ממוחזרים ומוצרים שנעשתה עבורם הערכת מחזור חיים.
רשימת המוצרים לקבלני בניין מרכזת באופן ברור ונגיש מוצרים ומפלחת אותם על פי הסעיפים של פרק חומרים בתקן 5281.

רשימת המוצרים לפרק חומרים בת"י 5281 מאפשרת קידום של רכש ירוק ואחראי בפרויקטי בנייה ירוקה בישראל.

*הרשימה המוצגת מעודכנת לאפריל 2018 עם עדכון בדצמבר 2018 ומולאה בהתאם להצהרות ואישורי יצרן רשמיים. ייתכנו אי דיוקים. לכל שינוי / עדכון ניתן לפנות אלינו בצור קשר.

לתשומת לבכם,
הרשימה תעודכן בקרוב ותועלה לאתר

תודה,

צוות הקטלוג