החברה למים מושבים בע"מ

החברה למים מושבים מקימה מתקנים מסחריים וביתיים להשבת מים אפורים,החברה מתמחה גם באיסוף ובהשבה של מים נאספים כגון מי מזגנים, מי גשם, מי רכז ומי תהליך.

טלפון : 0774209210| החברה למים מושבים בע"מ | rafi@watercycle.co.il